Το χωριό Άργιλος βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την πόλη της Κοζάνης. Επί τουρκοκρατίας ονομάζονταν Γενή – Κιοϊ και προφανώς η μετονομασία του οφείλεται στο αργιλώδες έδαφος της περιοχής. Η ανέγερση του ενοριακού ναού του Αγίου Γεωργίου ξεκίνησε το 1936. Μέχρι τότε οι κάτοικοι εκκλησιάζονταν στο τούρκικο τζαμί που υπήρχε.