Ο Άγιος Γεώργιος στη σπηλιά Ακρινής υπήρχε από των ετών της τουρκοκρατίας. Oι Τούρκοι πίστευαν στα θαύματα του Αγίου Γεωργίου και για τον λόγο αυτό κρατούσαν τον Ναό και μάλιστα τον ευλαβούσαν. Όταν μάλιστα το 1923 αποχωρούσαν δεν τον κατέστρεψαν και παρακάλεσαν τους κατοίκους να διατηρηθεί. Υπάρχει η διάδοση ότι ακόμη και σήμερα ακούγονται ψαλμωδίες. Το Προσκυνητάρι του Αγίου Γεωργίου στη σπηλιά διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 1980 σε συνέχεια προγενέστερου και αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών.