Στο χωριό του Αγ. Δημητρίου, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κοζάνη, βρίσκεται ο Ιερός ναός του Αγ. Δημητρίου. Στο σημείο που βρίσκεται ο ναός υπήρχε τζαμί το οποίο το 1924 μετατράπηκε από τους πρόσφυγες προσωρινά σε ναό προκειμένου να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στην ίδια θέση χτίσθηκε στη δεκαετία του 1930, ο υπάρχων μέχρι τώρα ενοριακός Ιερός Ναός του Αγίου Δημήτριου. Στη δεκαετία του 1960 προστέθηκαν στο κύριο κτίσμα τα κωδωνοστάσια και ο πρόναος.