Ο Ιερός Ναός άρχισε να χτίζεται το 1990 με δωρεές χωριανών. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1998. Εγκαινιάστηκε από τον Μητροπολίτη Ψαριανό στις 24 Αυγούστου 2006. Στο μεσοδιάστημα, αν και γίνονταν λειτουργίες, ολοκληρώνονταν και οι απαραίτητες εργασίες στο εσωτερικό του ναού.