Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου χτίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, διότι εκεί υπήρχε παλαιότερα εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Κατόπιν συμφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως και των κατοίκων αποφασίστηκε να τιμάται και ο νέος Ναός με το όνομα του Αγίου Νικολάου. Σήμερα στο χώρο αυτό υπάρχει, ο εξαιρετικού κάλλους βυζαντινού ρυθμού ναός του Αγίου Νικολάου.

Η ανέγερση του Ναού ξεκίνησε το 1947 με την συμβολή του 2ου Συντάγματος Πυροβολικού και του αρχιτέκτονα Ιωάννη Πεκρίδη, ο οποίος διεύθυνε ανιδιοτελώς την τεχνική επίβλεψη του έργου. Ο ναός ολοκληρώθηκε με την συμβολή ιερέων, διδασκάλων, οπλιτών αλλά και των κατοίκων.