Επάνω στον κεντρικό δρόμο Αιανής – Κοζάνης και στα πρόθυρα ακριβώς του χωριού, βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής. Το κτίσμα ανήκει στον 16ο αιώνα όπως φαίνεται από την μόνη υπάρχουσα τοιχογραφία της «Πλατυτέρας» στην κόγχη του Αγίου Βήματος, η οποία είναι αυτής της τεχνοτροπίας με τις τοιχογραφίες του αρχιστράτηγου Μιχαήλ και Αγίου Νικολάου Αιανής. Ο ναός είναι μονόκλιτος βασιλική, που καλυπτόταν από μεγάλα βυζαντινά κεραμύδια, τα οποία αντικαταστάθηκαν από την εκκλησιαστική επιτροπή το έτος 1973, με σύγχρονα γαλλικού τύπου.
Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την τοιχοδομία της, διότι στερείται διακοσμητικά και λοιπά αρχιτεκτονικά στοιχεία.