Η ανέγερση του Ιερού Ναού ξεκίνησε το 1938, διεκόπη το 1940 λόγω του Β” Παγκοσμίου πολέμου και αποπερατώθηκε στην δεκαετία του 1950.