Το Μικρόκαστρο (τσιαρούσνο) είναι ένα από τα κεφαλοχώρια του Βοΐου και  βρίσκεται κοντά στην Σιάτιστα. Η ιστορία του χωριού χάνεται στα βάθη των χρόνων και αυτό συνάγεται από μία επιγραφή που βρίσκεται στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογείται το 1050 μ.Χ. και η επιγραφή αναφέρει »Ενταύθα κείται η κάρα Νικολάου Ιερέως».