Ο Τρισυπόστατος αυτός ναός χτίσθηκε κατά τον 17ο αιώνα. Το 1963 όμως επειδή ήταν ετοιμόρροπος αποφασίστηκε η κατεδάφισή του και έτσι χτίστηκε ο καινούργιος, επί αρχιερατείας του μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Κ. Πολυκάρπου.