Απέναντι από τον Άγιο Δημήτριο και πλάι στο ιστορικό Τραμπάντζειο Γυμνάσιο, βρίσκεται το κτίριο της Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης. Ο τίτλος μαρτυρεί ότι αρχική έδρα ήταν το Σισάνιον, πόλη που άκμασε στους ρωμαϊκούς χρόνους και που στους μεσοβυζαντινούς αποτέλεσε έδρα επισκοπής. Αυτό φανερώνει ο σταυρόσχημος ναός του 11ου αιώνα που βρίσκεται στο Σισάνι, δίπλα στο μοναστήρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο τμήμα της κτητορικής συνθήκης απεικονίζεται η Θεοτόκος με γονυπετή τον κτήτορα- επίσκοπο. Πρώτη γραπτή αναφορά για την επισκοπή γίνεται στα 1510 όπου αναφέρεται ο ιεράρχης Λαυρέντιος. Στη συνέχεια στα 1583 αναφέρεται ο επίσκοπος Μεθόδιος και στα 1653 ο επίσκοπος Ιερεμίας. Η μεταφορά της επισκοπικής έδρας στην Σιάτιστα έγινε το 1697, όταν Μητροπολίτης Πρεσπών και Αχριδών ήταν μία δυναμική προσωπικότητα, ο Σιατιστινός λόγιος Ζωσιμάς. Το 1767 η επισκοπή προάγεται σε Μητρόπολη. Η περίοδος που μητροπολίτης της Σιάτιστας ήταν ο Ζωσιμάς (1686 – 1746) θεωρείται η χρυσή περίοδος για την πόλη. Την εποχή εκείνη χτίστηκαν και οι περισσότεροι ναοί, αφού επιφανείς Σιατιστινοί παρείχαν σημαντική οικονομική βοήθεια.