Στην τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου, βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγ. Φωτίου. Πρόκειται για τον μοναδικό Ιερό Ναό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Φώτιο, τον οποίο εγκαινίασε πριν χρόνια ο Μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης.

Ο τιμώμενος Άγιος, που ήταν ιδιαίτερα φιλομαθής, ασχολήθηκε με τη συγγραφή ενός περίφημου ΛΕΞΙΚΟΥ, το οποίο βρέθηκε προ ετών στην Ιερά Μονή της Ζάβορδας από ένα Γρεβενιώτη καθηγητή του Α.Π.Θ.

Ο Άγιος Φώτιος, γνωστός για το Ιεραποστολικό έργο του για τη διάδοση του Χριστιανισμού στους Σλαβικούς λαούς, επέλεξε δύο Ιεραπόστολους εκ Θεσσαλονίκης τους Κύριλλο και Μεθόδιο τους οποίος απέστειλε στις χώρες που ζούσαν στην ειδωλολατρία, για να κηρύξουν τον Θείο λόγο. Γι’ αυτό η ορθόδοξη εκκλησία τον τιμά ως Ιεραπόστολο και Ισαπόστολο και ως Ομολογητή της πίστεώς μας.